Termékcsoportok

Adatok
Cégünkhöz kizárólag viszonteladók regisztrálhatnak, akiknek ezt működési engedélyük elküldésével igazolniuk is kell. Ezért kérjük, amennyiben regisztrál hozzánk, küldje el számunkra a működési engedélyének másolatát az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: aruforgalom@torok.hu
Fax: 06 1 257 4539

Felhasználónév és jelszó megadása során kérjük ne használjon ékezetes, vagy speciális karaktereket!

Megértését, és segítségét előre is köszönjük.

Adatok

Felhasználó ** Belépéshez szükséges adatok
Kapcsolattartó
Felhasználónév
Jelszó
Jelszó ismételten
Telefon
Email

Számlázási adatok** A számlázáshoz szükséges adatok
Név
Irányítószám
Település
Cím
Adószám
Cégjegyzékszám

Posta cím
Irányítószám Település
Cím

Megjegyzés

Hírlevél** Heti vagy havi rendszerességgel küldött email, melyben tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket
az aktuális akciókról, új áruk érkezéséről.
  Kérek Nem kérek
Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat
Weboldalunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Amennyiben feltételeink nem elfogadhatók, kérjük, ne használja weboldalunkat! 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető oldalunkon. Fenntartjuk a jogot jelen közlemény megváltoztatására. Amennyiben partnerünknek olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Elkötelezettek vagyunk a weboldal és a kapcsolódó szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

A http://www.torok.hu/ oldalain található összes adat, és információ a Török Kft. tulajdonát képezi. A honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában a Vector Kft. tulajdonát képezi. Ezen elemek írásos jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértéséből fakadó jogkövetkezményekkel járhat. 

A Török Kft. weboldalán kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. A képeken szereplő termékek színe és a használt színkódok csak tájékoztató jellegűek, a valóságban ettől eltérhetnek. 

Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a portálunkra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik. Ennek ellenére Kollégáink a legnagyobb mértékben törekednek a teljes körű tájékoztatás megadására és vállalásaink pontos teljesítésére. 

A Török Kft. a weboldal üzemeltetőjeként az oldalak használata során a felhasználóktól kapott adatok kezelésénél betartja a vonatkozó törvények és rendelkezések előírásait. 

A vonatkozó törvények: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 1998. évi VI. törvény az egyének személyes adatainak védelméről gépi feldolgozás során; 2001. évi XL. törvény a hírközlésről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A Török Kft. jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. Minden ilyen jellegű változtatás a közzététellel azonos időben lép hatályba.

A honlapon szereplő márkanevekkel és egyéb bejegyzett védjegyekkel kizárólag a jogtulajdonos rendelkezik, azok kizárólag a jogtulajdonos engedélyével használhatóak bármely célra.

Amennyiben a személyre kiadott egyedi azonosítókat vagy jelszavakat (amelyek a személyes oldalak hozzáférését teszik lehetővé) valaki a Török Kft. tudta nélkül harmadik személynek átadja a Török Kft. jogosult a belépést haladéktalanul felfüggeszteni és az azonosítókat inaktiválni. 

Adatkezelési szabályzat 

Számunkra alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ; 

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A regisztráció folyamán tudomásunkra jutott személyes adatot harmadik fél részére nem adunk ki. Ez alól csak az érintett előzetes hozzájárulása jelent kivételt. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket korlátlan ideig megőrzünk. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az ott megvalósított adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban nem vagyunk felelősek. Jelen nyilatkozat csak az általunk működtetett weboldalra vonatkozik.

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A tárolt adatok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

Az áruházban a regisztrációkor vagy regisztrációt követően igényelhető hírlevél. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja a Kapcsolatok menüpont alatt.

Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

Tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, tároljuk. Cégünket törvény kötelezi egyes dokumentumok minimum 5 évig tartó megőrzésére, ennek eleget teszünk. Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek eleget teszünk. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (2011. évi CXII.  tv.)  valamint a Direkt markering törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint Ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatai (név, cím, telefonszám, e-mail) a Török Kft. mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben adatai megváltoznak, kérem, jelezze!
Elfogadom

Kosár

A kosár üres.